Vademecum

Vademecum
Zasada działania pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła

Zasada działania pompy ciepła.

Stosując Pompy Ciepła około 75% energii grzewczej otrzymujemy za darmo ze środowiska naturalnego, płacimy tylko za energię elektryczną zużytą do napędu sprężarki i pomp obiegowych , czyli z 1 kWh energii elektrycznej otrzymujemy 3-5 kWh energii cieplnej.

Pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię słoneczną i geotermalną zakumulowane w gruncie i wodach podziemnych (dolne źródło ciepła), a następnie przekazuje energię cieplną o wyższej temperaturze, podniesionej nawet do +60°C do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (górne źródło ciepła).

Schemat energia Schemat obiegu pompy ciepła

Umieszczona w pompie ciepła pompa obiegowa wymusza ruch czynnika roboczego (glikolu), który odbiera ciepło z kolektora (przez pośredni wymiennik) . Następnie czynnik roboczy transportuje odebraną energię do parownika pompy ciepła (wymiennik płytowy) . Tam przekazuje ciepło czynnikowi chłodniczemu, który odparowuje i sprężony przez sprężarkę uzyskuje wysoką temperaturę. Czynnik chłodniczy w postaci sprężonego gazu przechodzi do skraplacza , gdzie oddaje energie do układu grzewczego (instalacja grzewcza).W skraplaczu gaz ulega skropleniu i w postaci ciekłej dopływa do zaworu rozprężnego w którym następuje redukcja ciśnienia ,a wraz z nim temperatury. Ochłodzony czynnik wpływa do parownika zamykając cykl pracy. Natomiast schłodzony w parowniku czynnik roboczy dolnego źródła wraca do gruntu, odzyskuje z niego energię i cały proces rozpoczyna się od nowa.