Vademecum

Vademecum
Jaką pompe ciepła wybrać? Jaką pompe ciepła wybrać?

Jaką pompę ciepła wybrać?

Wybór odpowiedniej pompy ciepła będzie zależał między innymi od tego skąd będzie ona pobierać ciepło: grunt, woda, powietrze. W zależności od rodzaju źródła ciepła pompy ciepła możemy podzielić na: solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda. Pierwszy człon określa właśnie źródło ciepła (tzw. dolne źródło ciepła), np. "solanka" – pompa pobiera ciepło z gruntu. Natomiast drugi człon "woda" określa rodzaj instalacji grzewczej w budynku – wodna (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, ścienne).

Najczęściej stosowane są pompy ciepła solanka/woda i woda/woda, które mogą być jedynym źródłem ciepła do ogrzewania budynku nawet w zimie przy maksymalnie niskich temperaturach zewnętrznych. Coraz większe znaczenie zyskują pompy ciepła powietrze/woda ponieważ ich instalacja jest prostsza i tańsza, mimo że muszą współpracować z dodatkowym źródłem ciepła.

Wykorzystanie gruntu jako dolnego źródła ciepła

Kolektor poziomy

Energia słoneczna padająca na ziemię w czasie ciepłych dni jest magazynowana w gruncie. Zmagazynowane ciepło jest odbierane z gruntu za pomocą rur z tworzyw sztucznych wypełnionych glikolem i zakopanych ok. 20cm poniżej strefy przemarzania dla danego obszaru . Zgromadzone ciepło jest przekazywane do pompy ciepła . Jeżeli dysponujemy odpowiednio dużym terenem wokół domu ten rodzaj instalacji świetnie się sprawdzi. Największa ilość energii można uzyskać z gruntów o dużej zawartości wody. Kolektor nie może znajdować się pod budynkami i nie powinien być oddzielony od atmosfery żadną szczelną nawierzchnią (beton, asfalt).

Schemat kolektora poziomego Kolektor poziomy

Kolektor pionowy

W głęboko położonych warstwach gruntu oraz skał gromadzi się ciepło które zachowuje stałą temperaturę przez cały czas. Pionowe sondy umieszczone w odpowiednio głębokich odwiertach których ilość oraz głębokość zależy od mocy grzewczej transportują ciepło z ziemi na powierzchnie do pompy która ogrzewa dom. Sondy zbudowane są tak jak poprzednio z tworzywa sztucznego i wypełnione glikolem. Wykonanie tego typu kolektora wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi jednak w zamian otrzymujemy niezawodną energooszczędną formę grzania o niezwykle długim okresie działania. Wpływ prac wiertniczych ma niewielki skutek na otoczenie dlatego ten rodzaj kolektorów świetnie sprawdza się na małych działkach.

Schemat kolektora poziomego Kolektor pionowy

Powietrze zewnętrzne

Nie zawsze można sobie pozwolić na instalacje pompy ciepła z kolektorem pionowym lub poziomym. Decydują o tym różne względy. Warto wtedy zastanowić się nad instalacja pompy ciepła wykorzystującej powietrze zewnętrzne jako źródło ciepła. Mimo że ten typ urządzenia nie pokryje nam zapotrzebowania cieplnego na cały rok jednak korzyści ekonomiczne wynikające z eksploatacji tej instalacji są znaczne. Kiedy temperatura zewnętrzna spada do -15oC pompa przestaje pracować. Dlatego ważne jest zastosowanie alternatywnego źródła ogrzewania np: (kocioł gazowy, olejowy) aby zapewnić 100% zapotrzebowanie na ciepło w naszym domu.

Schemat kolektora poziomego Powietrze zewnętrzne

Woda gruntowa

Woda gruntowa jako dolne źródło ciepła zapewnia najwyższą wydajność i efektywność ze względu na temperaturę od 7-12oC przez cały rok. Dolne źródło składa się dwóch studni czerpalnej w której umieszczona jest pompa głębinowa oraz chłonnej rozmieszczonych minimum 15m od siebie. Warunkiem do wykonania tego typu instalacji jest odpowiedni wydatek ujęcia wody gruntowej (m3/h) oraz odpowiedni skład fizykochemiczny wody.

Schemat kolektora poziomego Woda gruntowa

Powietrze wentylacyjne

Powietrze krążące wewnątrz domu może być również wykorzystywane jako dolne źródło ciepła jednak eksploatacja tego typu pompy ciepła ma ograniczone zastosowanie. Urządzenia tego typu zapewniają bardzo dobra wentylację naszego domu jak również produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła zasilane powietrzem wentylacyjnym odzyskują energię cieplną przez cały rok niezależnie od warunków pogodowych oraz ciśnienia.